Gennembrud for ligelønsarbejdet LO og DA har i dag offentliggjort en fælles analyse om kvinders og mænds løn. Analysen er den hidtil mest omfattende om årsagerne til kvinders og mænds forskellige indtjening. Det er lykkedes analysegruppen at sætte tal på en række faktorer, der har afgørende indflydelse på indtjeningen, og dermed kortlægge de forskellige faktorers bidrag til den store forskel mellem kvinder og mænd.

De undersøgte faktorer er: Arbejdsfunktion, uddannelse, branche, erfaring, arbejdstid, jobskift, orlov, geografisk placering og børn.

På arbejderområdet tjener mænd i gennemsnit 14-15 procent mere end kvinder. Her kan de analyserede faktorer forklare cirka 11 procent af forskellen, mens 3-4 procent må henføres til andre årsager end dem, der måles i analysen.

På funktionærområdet tjener mændene gennemsnitlig 19-20 procent mere end kvinderne. Heraf kan godt 12 procent af forskellen forklares af de analyserede faktorer, mens omkring 7 procent må henføres til andre årsager.
Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, DA, er meget tilfreds med, at der nu er skabt et fælles statistisk grundlag for det videre arbejde med at skabe et mere lige arbejdsmarked:

"Selv om danske kvinder nu er ude på arbejdsmarkedet i lige så høj grad som mændene, så har vi ikke fået nedbrudt forskellen mellem kønnene. Det er f.eks. ærgerligt at se, at trods tyve års debat, så er kønnenes uddannelsesvalg lige så skævt i dag som i begyndelsen af 80'erne", siger Jørn Neergaard Larsen.
Hans Jensen, formand for LO, mener, at der er grund til at se nærmere på de barrierer, der synes at befinde sig på arbejdsmarkedet, når mænd og kvinder vælger erhverv:

"Der er nu behov for at undersøge, om der er nogle barrierer af økonomisk, sociologisk eller psykologisk karakter, som bidrager til, at mænd og kvinder vælger forskelligt", siger Hans Jensen.

"Desuden må vi se på, hvorfor der er lønforskelle blandt mænd og kvinder, der tilsyneladende laver det samme. Det kræver flere informationer, end vi har til rådighed i dag", siger Hans Jensen.
Personale og administration
21. august 2003
KONTAKT
LÆS MERE
Rapport: Kvinders & mænds løn