Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. august 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Høring vedrørende merkantile diplomuddannelser Dansk Arbejdsgiverforening er blevet anmodet om at komme med høringssvar vedrørende et bekendtgørelsesudkast om merkantile diplomuddannelser med høringsfrist d. 5. august - venligst forlænget til d. 11. august pga. ferie.

Da Dansk Arbejdsgiverforening har haft lejlighed til at læse høringssvarene fra Dansk Industri og fra Dansk Handel og Service, skal vi meddele, at vi ikke har yderligere at tilføje.
KONTAKT
Publiceret:
21. august 2003