Ingen plads til flere forsinkelser Velfærdskommissions arbejde er en hjørnesten i regeringens ny arbejdsprogram, mener DA Regeringens udspil Vækst, Velfærd og Fornyelse II betyder bl.a., at en Velfærdskommission i 2005 skal komme med en række analyser om velfærdssamfundets udfordringer.

Velfærdskommissionen skal bl.a.
  • analysere den sociale balance i velfærdsydelserne og finansieringen af dem
  • beskrive de forskellige finansieringsmuligheder
  • komme med konkrete forslag til reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen
  • komme med forslag til reformer af velfærdssystemet
Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

DA finder det tilfredsstillende, at regeringen fastholder fokus på, at vi får skabt et mere velfungerende arbejdsmarked.

Med Velfærdskommissionen er der mulighed for at få et samlet overblik over konsekvenserne af vores velfærdsprioriteringer.

Vi forventer, at de analyser og anbefalinger, som Velfærdskommissionen kommer med i 2005, vil skabe grundlag for, at Folketinget bringer balance mellem udbuddet af velfærdsydelser og vort langsigtede økonomiske råderum.

Den aldrende befolkning betyder, at færre i arbejde skal forsørge flere langt ud i fremtiden.

Det er derfor afgørende, at de mål, der allerede er fastsat i regeringens 2010-plan med at skaffe yderligere 87.000 personer i arbejde, nås.

Men jo længere tid, der går, jo mere drastiske skridt skal der siden tages.
Arbejdsmarked
27. august 2003
KONTAKT
LINKS
Det supplerende regeringsgrundlag