Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. august 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Høring over udkast til 4 love som led i reformen af de gymnasiale uddannelser Høringssvaret i Word-format Resumé Dansk Arbejdsgiverforening ser positivt på udkastene til nye love om de gymnasiale uddannelser, idet der med disse sker en nødvendig reform af det gymnasiale system, der øger uddannelsernes studiekompetence og skaber øget sammenhæng i ungdomsuddannelsessystemet.
KONTAKT
Publiceret:
29. august 2003