DA imod registrering af indvandrere Beskæftigelsesministeriet vil registrere virksomheders etniske sammensætning. DA frygter kvoteordninger og brændemærkning. Beskæftigelsesministeriet foreslår i et udkast til en ny vejledning, at virksomhederne fremover kan registrere antallet af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk.

Ideen er, at virksomhederne opstiller måltal for hvor mange procent af medarbejderne, der som minimum skal have en anden etnisk oprindelse end dansk. På baggrund registreringen og det opstillede måltal kan virksomhederne herefter løbende holde øje med, om måltallet er opfyldt.
Ansættelsesretschef i DA, Flemming Dreesen siger:

DA er imod enhver form for virksomhedsregistrering af særlige gruppers ansættelse. Efter vores opfattelse strider Beskæftigelsesministeriets initiativ imod fundamentale principper om menneskelig værdighed og integritet. Det har vi netop meddelt Beskæftigelsesministeriet i et høringssvar.

Registrering af personer med anden baggrund end dansk er en fejlagtig måde at forsøge at fremme integrationen i samfundet på.

Ministeriets metode ligner en art kvoteregistrering, og der er god grund til at frygte, at registreringen snarere vil være med til at udstille og brændemærke enkelte personer og grupper.

Siden 1997 er 35.000 flere indvandrere kommet i job, og langt de fleste i den private sektor. Vi medvirker meget gerne til at få det tal endnu højere op - og vi har netop udgivet en pjece, der skal forbedre integrationen på arbejdspladserne. Men vi mener ikke, at det vil gavne integrationen at udstille indvandrere som en særlig problemgruppe.
Personale og administration
1. september 2003
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
DA's høringssvar.Beskæftigelsesmi-nisteriets udkast til vejledning.