Useriøs kritik af integrationsplanen Foreningen til Integration af Nydanskere skyder helt ved siden af i sin kritik af den integrationsplan, der endnu ikke er trådt i kraft En ny undersøgelse viser, at en optimal integration, hvor indvandrere og flygtninge var i arbejde i samme omfang som den øvrige befolkning, ville spare samfundet for 33 mia. kroner årligt som følge af færre udgifter til overførselsindkomster og flere skatteindtægter.

Siden 1997 er der kommet 35.000 flere indvandrere i arbejde. 80 pct. af dem på det private arbejdsmarked.

Dermed er der tale om et væsentligt bidrag til en øget arbejdsstyrke og en vækst i beskæftigelsen.

Den retning skal følges, hvilket også er baggrunden for en aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, LO og DA om bedre integration.
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

Det er dybt useriøst af direktør for Foreningen til Integration af Nydanskere, Torben Møller-Hansen, at bruge undersøgelsen til at konkludere, at integrationsaftalen mellem DA, LO, KL og regeringen er ubrugelig.

Særligt når store dele af aftalen først træder i kraft ved årsskiftet 2003/2004.

Aftalen er netop indgået for at sikre en hurtigere og bedre integration af indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet.

Derfor er det direkte skadeligt for integrationsarbejdet, når foreningens direktør kommer med en sådan udmelding i Morgenavisen Jyllands-Posten, og vi forstår ikke Torben Møller-Hansens ærinde i denne sag.

Det er jo samarbejdet på alle fronter - mellem indvandrerne, fagbevægelsen, kommunerne og virksomhederne - der baner vejen for den helt nødvendige integration, hvor målet er, at man hurtigst muligt kommer i arbejde på helt almindelige vilkår.

Vi tager opgaven dybt alvorligt, akkurat som andre, der har et medansvar for aftalen, gør det.

Derfor kan ingen bruge sådan en svada fra integrationsforeningens direktør til noget som helst.

Arbejdsmarked
3. september 2003
LINKS
Læs direktørens kritik af integra-tionsaftalen