Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. september 2003 svaret Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring om forslag til lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (ansættelsesaftaler for elever hos private leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v.) Under henvisning til Uddannelsesstyrelsens e-mail af 15. august 2003 skal Dansk Arbejdsgiverforening hermed afgive sit høringssvar.

Lovforslaget har tillige den 12. september 2003 været drøftet i Rådet for grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Dansk Arbejdsgiverforening henviser i den anledning til det i REU anførte.

I lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 1, er det anført, at lovforslaget vil give kommunalbestyrelserne mulighed for at betinge en kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp ved, at den pågældende leverandør indgår en eller flere ansættelseskontrakter om uddannelse til social- og sundhedshjælper og/eller stiller en eller flere praktikpladser til rådighed blandt andet med henblik på at aflaste den kommunale praktikpladskapacitet.

Dansk Arbejdsgiverforening kan ikke tilslutte sig, at der sker en sammenkobling mellem en aftale om leverance af personlig hjælp og udbud af praktikpladser. Virksomhedernes muligheder for at oprette praktikpladser kan variere betydeligt alt efter branche, størrelse, beliggenhed og adgang til uddannelsesinstitution. Der findes derfor ikke en sådan entydig sammenhæng mellem leverance og praktikpladser, at det er rimeligt, at gøre det ene afhængigt af det andet.
KONTAKT
Publiceret:
17. september 2003