ArbejdsMarkedsRapport 2003 Hele rapporten i PDF-format Indhold Sammenfatning i PDF

Kap. 1: Arbejdsmarkedet - risici og muligheder i PDF

Kap. 2: Udenlandsk Arbejdskraft I PDF

Kap. 3: Vandring til og fra Danmark i PDF

Kap. 4: Integration af indvandrere fra ikke-vestlige lande i PDF

Kap. 5: Kommunernes integrationsindsats i PDF

Kap. 6: Den ældre arbejdsstyrke i PDF

Kap. 7: Tilbagetrækning i PDF

Kap. 8: Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer i PDF

Litteraturliste i PDF
Resumé Det danske samfund står over for et uomgængeligt valg: Hvis ikke befolkningen samlet set arbejder mere, vil det være nødvendigt at sætte skatten op med 5 pct. eller spare 30 mia. kr. på den offentlige service.

Udfordringen kan også mødes offensivt. En vifte af initiativer, der øger den samlede beskæftigelse, kan tilsammen gøre velfærden holdbar.

Rapporten analyserer muligheder og barrierer for bedre integration af indvandrere, tilgang af arbejdskraft fra de nye EU-lande og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Rapporten koster 152 kr. og kan bestilles hos DA Forlag her.

Sammenfatning og Tal og diagrammer kan rekvireres gratis samme sted.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
6. oktober 2003
LÆS MERE
Labour Market Report 2003 - Summary (pdf)