DA: Gode initiativer i ny handlingsplan Arbejdsmarkedets parter tillægges vigtig rolle i regeringens Handlingsplan for beskæftigelsen. Regeringen har i dag sendt sin årlige handlingsplan for beskæftigelsen til EU-kommissionen. Handlingsplanen er den danske regerings svar på, hvordan Danmark vil nå målene i EU's fælles beskæftigelsesstrategi. Chefkonsulent i DA, Jørgen Bang-Petersen, siger:

Regeringens beskæftigelseshandlingsplan 2003 giver et godt overblik over de initiativer, regeringen har og vil iværksætte for at nå de fælles europæiske mål.

Beskæftigelsesstrategien er med til at sætte fokus på de fælles behov for at øge erhvervsdeltagelsen og beskæftigelsen i medlemslandene.

Det er af stor betydning, at regeringen løbende følger med i, om de mål, regeringen har sat sig, bliver nået, og at det sker i et tilfredsstillende tempo.

Det er positivt, at regeringen lægger op til, at det i højere grad skal kunne betale sig at arbejde, og at regeringen vil arbejde for et "opgør med sociale ydelses- og skattesystemer, der fastholder grupper i samfundet i passiv forsørgelse og for etablering af incitamentsstrukturer, der fremmer aktiv erhvervsdeltagelse".

Efter DA's opfattelse haster det for Danmark med at få fastlagt en strategi, som kan realisere det fælles EU-mål om at hæve tilbagetrækningsalderen i EU
med 5 år inden 2010.

DA er samtidig tilfreds med, at arbejdsmarkedets parters bidrag er indarbejdet som en integreret del af handlingsplanen - og at bidraget fra parterne i sin helhed indgår som bilag i handlingsplanen. Hermed illustreres det tydeligt, at arbejdsmarkedets parter i Danmark er stærkt engageret i og tager ansvar for at medvirke til at realisere målene i den europæiske beskæftigelsesstrategi.
Arbejdsmarked
3. oktober 2003
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Regeringens handlingsplan