Stort potentiale for bedre integration Den nye integrationslov har ikke givet det forventede løft. Flere kommuner skal levere en effektiv integrationsindsats, mener DA. Den nye integrationslov, der trådte i kraft 1. januar 1999, har endnu ikke styrket integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af pjecen "Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet", som DA offentliggør i dag. Pjecen indeholder den første evaluering af integrationsloven.

Kun 25 pct. af de 5000 indvandrere, kommunerne modtog i 1999, var i beskæftigelse to år senere. Og kommunerne vurderer, at hele 70 pct. slet ikke er parat til endnu at påtage sig et job.

Pjecen peger på, at kommunernes integrationsindsats skal rettes endnu mere mod arbejdsmarkedet og have stærkere fokus på selvforsørgelse frem for på passiv forsørgelse.

Kommunernes evne til at få indvandrere i arbejde svinger markant: I Roskilde er 42 pct. kommet i job, mod kun 16 pct. i Fredericia og Aalborg Kommuner.

Pjecen peger derfor på, at der er et stort potentiale til at øge integrationen, hvis kommuner, der er mindre effektive, bliver lige så effektive som de bedste. Hvis alle var så effektive som Roskilde Kommune, ville ca. 1.000 flere af de 5.000 indvandrere, der påbegyndte introduktionsprogrammet i 1999, nu være i arbejde.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

Kommuner bør skærpe deres fokus på visitation og vurdering af, om indvandrere er parate til at påtage sig arbejde.

Der bør også sættes øget fokus på, at intensivere samarbejdet med virksomhederne, så danskundervisningen og den faglige opkvalificering bliver målrettet arbejdsmarkedet.

En bedre integration fordrer øget opmærksomhed på den enkelte indvandres eget ansvar for at komme i arbejde, for at deltage aktivt i danskundervisning og aktivering - så fraværet reduceres og for at søge job.

Det er vigtigt at gå hurtigt i gang. Indvandrere skal hurtigt lære et basalt dansk, og så skal indsatsen i højere grad tage afsæt i en afdækning af den enkeltes faglige og personlige kompetencer, som kan sikre, at indsatsen kvalificeret kan tilrettelæges i samspil med virksomhederne.
Arbejdsmarked
6. oktober 2003
KONTAKT
LÆS MERE
Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet 2003