DA: blandet finanslovsaftale om dagpenge DA tilfreds med ændrede regler for beregning af dagpenge men forstår ikke, hvorfor der indføres en karensperiode afhængig af indtægt Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Finansloven for 2004 betyder blandt andet ændrede regler på dagpengeområdet.

Ifølge aftalen skal dagpenge fremover beregnes på baggrund af de sidste 12 måneders indkomst, hvor grænsen i dag er tre måneder.

Desuden indføres der en indtægtsgrænse for retten til dagpenge fra første dag.
  • Tjener man 27.700 kr. om måneden eller derunder har man ret til dagpenge fra første ledighedsdag.
  • Tjener man 35.200 kr. om måneden får man først ret til dagpenge efter 2,5 uge.
  • Tjener man 42.700 kr. om måneden eller mere, er man først berettiget til dagpenge efter fem uger.
Aftalen betyder, at hver tredje lønmodtager på LO/DA-området bliver ramt af den nye ordning.

Tidligere i forhandlingerne om Finanslov 2004 er der lavet aftale om, at mindre virksomheder selv skal betale for deres medarbejderes første sygedag, selv om de ellers kan forsikre sig mod den udgift. Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Som arbejdsgivere har vi en naturlig interesse i at have et velfungerende arbejdsmarked - herunder et dagpengesystem, der fremmer fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Aftalen om at ændre beregningsperioden for dagpenge falder fint i tråd med vores tilgang til dagpengesystemet.

Det betyder et større incitament til at tage arbejde, når man ikke længere kan opnå den højeste understøttelse efter blot tre måneders arbejde.

Men at give højere lønnede en karensperiode på op til fem uger, som de selv skal finansiere, øger hverken incitamentet til at arbejde eller tilskynder til en større fleksibilitet.

Det er kritisabelt, at høj løn i sig selv bliver anledning til reducerede dagpengerettigheder.

Derfor mener vi, at den del af aftalen er meget uheldig. Særligt på et tidspunkt, hvor der er brug den størst mulige fleksibilitet på arbejdsmarkedet af hensyn til beskæftigelsen.

De ændrede forsikringsvilkår for mindre virksomheder øger deres omkostninger og gør dermed arbejdsmarkedet mindre rummeligt.

Derfor får den del af finanslovsaftalen heller ikke støtte fra DA.

Arbejdsmarked
8. november 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Finanslovsaftalen for 2004