Skolebørn skal lære mere om verden Rapport viser, at skoler underviser tilfældigt og uensartet om verden. DA ønsker nationale mål. Mange skoler og kommuner er usikre på, hvordan og i hvilket omfang de skal arbejde med de internationale vinkler i undervisningen. Den internationale dimension fylder ikke nok, og skolernes arbejde er præget af tilfældighed og uensartethed.

Det fastslår Danmarks Evalueringsinstitut i en rapport om Den internationale dimension i folkeskolen.

Siden 1998 har skolerne skullet integrere en international dimension i deres undervisning for at forberede eleverne til den åbne verden med bredt internationalt samarbejde.

Evalueringen munder ud i en række anbefalinger:
  • Forpligtende minimumskrav til kommuners og skolers arbejde med den internationalisering.
  • Tydeliggørelse af hvilke fag der særligt skal bidrage til elevernes internationale forståelse.
  • Mål for en sammenhængende international dimension gennem hele elevens skoleforløb.
  • Udfra nationale mål skal forvaltninger og skoler opstille fælles mål i skolevæsenet og udarbejde en strategi for opfyldelse af målene.
  • Forvaltningerne skal stille krav om, at skolerne evaluerer arbejdet og synliggør resultaterne.
  • Skolerne skal som en del af deres strategiplan fastlægge konkret, hvordan den internationale dimension skal indgå i undervisningen.
  • Lærere skal sætte mål for elevers arbejde med den internationale dimension, og eleverne skal i højere grad inddrages i fastlæggelsen af disse individuelle mål.
Uddannelseskonsulent i DA, Lise Skanting, siger:

"Grundlaget for, at den danske arbejdsstyrke bliver internationalt konkurrencedygtig, lægges allerede i folkeskolen. Derfor skal der fastsættes nationale mål i fagbeskrivelserne, der kan sikre, at alle elever får en undervisning, der giver dem international forståelse.

Kommunerne og skolerne skal lægge en strategi ud fra centralt fastsatte kriterier - og såvel kommunens som den enkelte skoles strategi bør offentliggøres og regelmæssigt evalueres".
Uddannelse
5. november 2003
KONTAKT
LINKS
Evalueringsrapport