Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. oktober 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse Dansk Arbejdsgiverforening er blevet hørt om udkast til bekendtgørelse om uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen med høringsfrist til 1. november.

DA er tilfreds med, at der skabes et grundlag for en egentlig vejlederuddannelse og er ligeledes tilfreds med, at erhvervs- og arbejdsmarkedsaspektet får en tydelig placering i uddannelsen.

Kvaliteten i vejledningen er afhængig af, at vejlederne er veluddannede, og at de har en baggrund for at arbejde med vejledning. DA er derfor tilfreds med, at vejlederuddannelsen retter sig mod en bred gruppe af ansøgere.

DA skal endvidere understrege, at det er vigtigt, at uddannelse forbereder såvel til den sektorspecifikke vejledning som til den sektoruafhængige vejledning, og at vejledning i forhold til unge såvel som voksne indgår.
KONTAKT
Publiceret:
6. november 2003