Modig tilbagetrækning DA tilfreds med at regeringen trækker forslaget om karensperiode for højere lønnede Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen siger:

Vi er tilfreds med, at regeringen har trukket forslaget om at give højere lønnede en karensperiode på op til fem uger.

Det er modigt, når man er parat til at tage en velbegrundet kritik til sig.

Der er dog stadig et behov for at tilpasse dagpengesystemet, så det øger fleksibiliteten og incitamentet til at arbejde og dermed understøtter de udfordringer, arbejdsmarkedet og erhvervslivet mødes med.

Ved at trække forslaget skabes der forhåbentlig politiske rum til at etablere de rigtige løsninger.
Arbejdsmarked
11. november 2003
KONTAKT