Stadig uklarheder om barselsorloven DA uforstående over, at forældre egenhændigt kan fordele og placere deres barselsorlov Ligestillingsnævnet har afgjort, at et forældrepar egenhændigt kan fordele barselsorloven.

Nævnets ene dommer var ikke enig i afgørelsen.

I den konkrete sag havde et forældrepar meddelt deres arbejdsgivere, at den ene holdt barsel to dage om ugen, mens den anden holdt tre dage om ugen.

Sagen skal nu behandles ved de civile domstole bl.a. for at få afgjort om faderen har ret til en godtgørelse. På grund af uenighed med sin daværende arbejdsplads om barselsorlovens placering sagde faderen sit job op.
Konsulent Lise E. Bardenfleth siger:

Vi er dybt uenige i Ligestillingsnævnets flertals fortolkning af loven i denne sag.

Virksomhederne stilles i en meget uheldig situation, hvis medarbejderne blot kan meddele, hvordan man agter at bruge den et-årige barselsorlov.

Det vil nemlig gøre det helt umuligt for mindre virksomheder at tilrettelægge arbejdet.

Hvis reglerne er fortolket rigtigt af Ligestillingsnævnet, må loven ændres.

Virksomhederne ved endnu ikke, hvordan de er stillet med den ny barselsorlov, og Ligestillingsnævnets afgørelse viser, at reglerne må justeres.

Personale og administration
14. november 2003
KONTAKT