Beskæftigelsen 3. kvartal 2003
  • Faldende beskæftigelse på DA-området
  • Fortsat fald inden for fremstillingsvirksomhed
Med et fald på 3,6 pct. i beskæftigelsen for 3. kvartal 2003 i forhold til 3. kvartal 2002, viser DA's beskæftigelsesindikator fortsat en tydelig nedadgående tendens.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne, jf. læs mere boksen, vist for de tre hovedbrancher samt for amter. De tre hovedbrancher - fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv - har alle oplevet en negativ beskæftigelsesudvikling fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003. Under antagelse af, at beskæftigelsesfaldet på DA-området kan beskrive udviklingen i den private sektors samlede beskæftigelse, vil det svare til et fald på 46.700 personer fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003. De største fald i beskæftigelsen har ramt Storstrøms Amt og Københavns Amt. Indikatoren viser beskedne fald i beskæftigelsen for Bornholms, Vejle og Ribe Amt. Det skal dog understreges, at usikkerheden på tallene for de tre amter er så stor, at tendensen ikke er entydig.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis, bl.a. opdelt på regioner. Indikatorens metode samt usikkerhed er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
18. november 2003
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - DokumentationBeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 3. kvartal 2003