Misbrug af jobkort skal stoppes Udlændingestyrelsens administration skaber problemer for fremtidig rekruttering af udenlandske medarbejdere. Udlændingestyrelsen har udstedt jobkort til udlændinge, der angiveligt ikke er ingeniører.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti angriber sammen med fagforeningerne HK og PROSA fejlagtigt virksomhederne for import af billig arbejdskraft.
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

Angrebet på virksomhedernes brug af jobkort-ordningen er urimelig.

Misbrug af den helt nødvendige jobkortordning tager vi skarpt afstand fra, og det skal naturligvis stoppes.

Men i hvilket omfang, det finder sted, har vi ikke set dokumentation for.

Det er Udlændingestyrelsen, der har ansvaret for udstedelse af jobkort.

Styrelsen skal - ifølge udlændingeloven - sikre, at løn- og ansættelsesforhold er almindelige efter danske forhold, og at ansøgere opfylder betingelserne for at få et jobkort.

Hvis Udlændingestyrelsen følger loven, bør det derfor ikke være muligt for falske ingeniører at få arbejdstilladelse i Danmark.

Virksomhederne har et behov for at kunne rekruttere velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det skaber vækst og fastholder arbejdspladser i Danmark.

Derfor er det helt afgørende, at Udlændingestyrelsens administration er i overensstemmelse med lovens intentioner.

Virksomhederne har brug for jobkortordningen for bl.a. ingeniører og andre højtuddannede udlændinge, der gerne vil arbejde for danske virksomheder.

DA vil have denne sag undersøgt til bunds og mødes gerne med de relevante fagforeninger for at drøfte, hvordan man sikrer, at Udlændingestyrelsen administrerer efter reglerne, så virksomhederne ikke beskyldes for noget, de ikke har ansvaret for.
Arbejdsmarked
21. november 2003
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk