Hold fast i introduktionsydelsen til indvandrere Økonomiske incitamenter til at arbejde virker, viser ny rapport. Bevar den lave introduktionsydelse, siger DA. Danmark står overfor et stor fald i arbejdsstyrken, der vil føre til lavere beskæftigelse, færre skatteydere - og ekstra pres på de offentlige udgifter de næste årtier.

Det viser Rockwool Fondens Forskningsenhed i en ny rapport i dag: "Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft".

Rapporten lægger op til velfærdsreformer, der hellere før end siden øger arbejdsstyrken - og samtidig helst flytter folk fra forsørgelse til arbejde.

Rapporten dokumenterer, at lediges og beskæftigedes økonomiske motiver til at arbejde klart påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet - men også at mange i dag faktisk ikke har et sådant økonomisk motiv:

15 pct. af beskæftigede og omkring 30 pct. af ledige får reelt ikke mere end 500 kr. ekstra om måneden ud af at arbejde - i forhold til at være på offentlig forsørgelse.

Rapporten viser også, at de manglende incitamenter i særlig grad rammer indvandrere, som ofte bor til leje og har forholdsvis mange børn. Beregningerne er dog foretaget inden indførelsen af den særlige lave introduktionsydelse for nytilkomne indvandrere.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby siger:

Rapporten fra Rockwool Fondens forskningsenhed punkterer myten om, at problemet med den faldende arbejdsstyrke løser sig selv. Og jo senere vi handler, desto voldsommere indgreb bliver nødvendige.

Rapporten viser, at indvandrere er særlig hårdt ramt af manglende incitamenter til at arbejde. Det viser, at der var god grund til at indføre den lavere introduktionsydelse til nytilkomne indvandrere - og at der er særdeles god grund til at fastholde den.

Introduktionsydelse er kun for de indvandrere, der er nye i Danmark, men det er incitamentsproblemerne ikke - og man kan med god ret spørge, hvordan vi sikrer et klart økonomisk motiv for alle andre også - danskere såvel som indvandrere.

Det bør få en central plads i reformen af velfærdssamfundet, og forhåbentlig når det budskab både til Velfærdskommission, regeringen og befolkningen.

De økonomiske incitamenter kan ikke stå alene, men skal - som rapporten også anfalder - ledsages af et mere fleksibelt arbejdsmarkedet. Fleksibiliteten slår imidlertid kun igennem, hvis det samtidig er attraktivt at være i arbejdsstyrken.
Arbejdsmarked
24. november 2003
KONTAKT