Ny klimaaftale mellem DA og LO Fælles pressemeddelelse fra DA og LO om klimaaftalen for OK2004 Som det skete forud for overenskomstforhandlingerne i 2000 har DA og LO indgået en såkaldt klimaaftale.

Hensigten med aftalen er at skabe grundlag for hurtige og udramatiske forhandlinger.

Klimaaftalen skal derfor sikre reelle forhandlinger på alle områder i et decentralt forløb, hvilket forudsætter en god og effektiv koordinering .

DA og LO er enige om, at en lignende aftale var med til at sikre den succesfulde proces omkring overenskomstforhandlingerne i 2000.

Målet med den ny aftale er at gentage overenskomstprocessen fra 2000, hvor de decentrale forhandlinger blev gennemført i et meget konstruktivt forhandlingsklima.

Det er desuden aftalt mellem LO og DA, at man sigter på, at fornyelsen af overenskomsterne er færdigforhandlede, inden de eksisterende overenskomster udløber - typisk med udgangen af februar 2004.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jørn Neergaard Larsen siger:

- For Dansk Arbejdsgiverforening er det en god aftale. Ifølge klimaaftalen forpligter LO og DA sig til på samme vis som i 2000 at sikre et udramatisk forhandlingsforløb. Parterne skal derfor både før og under forhandlingerne gøre, hvad de kan for at sikre en god forhandlingsproces og skabe realistiske forventninger til forhandlingsresultaterne.

Formanden for LO, Hans Jensen, siger:

- Jeg kan ikke love, at vi får samme gode forhandlingsforløb som i 2000, hvor vi på lønmodtagerside fik en historisk høj tilslutning til resultaterne. Men målet med klimaaftalen er at bidrage til, at vi kan gentage succesen fra sidst. Vi lægger især vægt på, at aftalen medvirker til, at alle områder kommer igennem reelle forhandlinger.

For yderligere information:

Informationschef i LO Rune Nørgaard: 35 24 60 35 eller 23 33 55 72

Pressekoordinator Stig Jonstrup DA: 33 38 93 13 eller 29 200 313
Personale og administration
25. november 2003
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
DA - LO: Klima-aftale for OK 2004