Virksomhedernes retssikkerhed styrkes Lovforslag styrker virksomhedernes retssikkerhed, mener DA. Regeringen har 26. november 2003 fremsat et lovforslag, der vil styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed, hvis et flertal i Folketinget vedtager forslaget.

Lovforslaget vedrører bl.a. myndighedernes adfærd og fremgangsmåde ved kontrol og tilsyn i virksomheder og private boliger.

Dansk Arbejdsgiverforening har i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget haft særlig fokus på arbejdsmiljølovgivningen.
Jurist Pernille Knudsen siger:

Lovforslaget indeholder væsentlige forbedringer af virksomhedernes retssikkerhed, når de får besøg af bl.a. Arbejdstilsynet.

Lovforslaget sikrer netop en balance mellem hensynet til arbejdsmiljø og hensynet til virksomhedernes retssikkerhed.

Eller med andre ord: virksomhedernes øgede retssikkerhed sker ikke på bekostning af arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet vil fortsat kunne komme på uanmeldte kontrolbesøg, hvilket DA finder ganske rimeligt.
Kort om lovforslaget Lovforslaget er baseret på Retssikkerhedskommissionens betænkning, der blev offentliggjort 26. juni 2003.

Kommissionen blev nedsat med henblik på at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

Bl.a. skulle man begrænse brugen af tvangsindgreb og indføre adfærdsregler for myndighederne i forbindelse med eventuelle indgreb.

Lovforslaget betyder bl.a., at der indføres et proportionsprincip - det vil sige, at tvangsindgreb kun må anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige.

Arbejdsmiljø
26. november 2003