Gode karakterer til dansk fleksibilitet Danmark i Europas gule førertrøje på en række beskæftigelsesfremmende områder En ekspertgruppe under Det Europæiske Råd har i dag offentliggjort en rapport med titlen Jobs, jobs, jobs - Skabelsen af mere beskæftigelse i Europa.

Rapporten giver generelt høje karakterer til Danmark. Dette gælder blandt andet for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og livslang læring.

Danske virksomheder ligger desuden i toppen, når det drejer sig om investeringer i sine medarbejdere.

Rapporten indeholder dog også en række anbefalinger til det danske arbejdsmarked:
  • Danmark skal fortsætte bestræbelserne på at sænke de samlede skatteudgifter på arbejde
  • Det er nødvendigt at udarbejde omfattende strategier for aktiv aldring, herunder at fjerne incitamenter for tidlig tilbagetrækning
  • Indvandrere skal sikres bedre integration
  • Marginalskatterne skal reduceres, så det kan betale sig at arbejde
  • Nedgangen i basiskundskaber blandt folkeskoleeleverne skal imødegås
  • Tendensen til, at afgifter (deltagerbetaling) på efteruddannelsesområdet kan have en negativ effekt på deltagelsen, skal overvåges
Vicedirektør Jørgen Rønnest siger:

Rapporten er et vigtigt bidrag i bestræbelserne for at skabe øget beskæftigelse i Europa.

Rapporten viser, at danske virksomheder ligger i spidsen, når det drejer sig om investeringer i medarbejdernes kundskaber.

For at sikre vores velfærd er det bl.a. nødvendigt - som også rapporten påpeger - at afskaffe incitamenter til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og øge integrationen af indvandrere. Det er herunder nødvendigt, at regeringen igangsætter langsigtede strategier for, hvordan Danmark kan udskyde tilbagetrækningsalderen med fem år.

Jørgen Rønnest understreger, at hovedopgaven med at gennemføre beskæftigelsesretningslinjerne ligger i medlemslandene og ikke hos EU.
Kort om rapporten Task-forcen for beskæftigelse, der blev nedsat af Det Europæiske Råd på forårstopmødet 2003, har haft til opgave at gennemføre en uafhængig og dybdegående undersøgelse af centrale beskæftigelsesrelaterede politiske udfordringer i EU's medlemslande.

Task-forcens opgave har også været at identificere de praktiske reformtiltag, der har den største og mest umiddelbare indflydelse på medlemsstaternes evne til at virkeliggøre den europæiske beskæftigelsesstrategi om at få flere i arbejde.

Task-forcen er blevet ledet af den tidligere, socialdemokratiske premierminister i Holland, Wim Kok. Gruppen har herudover bestået af syv uafhængige eksperter.

Det er hensigten, at Task-forcens rapport skal behandles på Det Europæiske Råds topmøde i foråret 2004 sammen med den fælles beskæftigelsesrapport.
EU og internationalt
26. november 2003
KONTAKT
LINKS
RapportenAnbefalinger til medlemslandeneStatistik