Balanceret lovforslag om aktieoptioner Ny lov om aktieoptioner vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at bruge aktieoptioner som lønpolitisk redskab Forslag til ny lov om aktieoptioner vil forbedre vilkårene for udbredelsen af aktier, aktiekøbsrettigheder og tegningsrettigheder, der tilbydes lønmodtagere som en del af ansættelsen.

Desuden præciseres Funktionærloven.

Ifølge forslaget til ny lov om aktieoptioner vil det bl.a. betyde, at den vil
  • gælde for alle tjenesteforhold
  • skabe faste rammer for både lønmodtagere og arbejdsgivere, når der bruges aktier eller optionsordninger som en del af lønnen
  • omfatte regler for bortfald af ordningen ved lønmodtagerens egen opsigelse
Juridisk konsulent Morten Schønning Madsen siger:

Umiddelbart finder vi mange elementer i forslaget positive.

Forslaget til ny lov om aktieoptioner vil gøre det lettere for virksomhederne at bruge aktieoptioner som et attraktivt personaleredskab, der kan være med til at fastholde eller tiltrække den rette arbejdskraft.

Forslaget til en ny lov og ændringerne i Funktionærloven er velafbalancerede og fair for både lønmodtagere og virksomheder. Desuden gør det op med den usikkerhed, der har været omkring retspraksis på området.

Personale og administration
27. november 2003
KONTAKT