Utilstrækkelig arbejdsmarkedspolitik Holdbar og fornyet vækst kræver markante initiativer, mener Dansk Arbejdsgiverforening Det økonomiske Råd offentliggjorde 2. december 2003 deres vismandsrapport.

Rapportens konjunkturvurdering viser, at dansk økonomi endnu ikke er kommet ud af den afmatning, som satte ind for efterhånden to år siden.

Siden vismændenes sidste rapport fra maj 2003 er skønnet for den danske økonomiske vækst i 2003 blevet nedjusteret med næsten 1 procentpoint.

Det afspejles bl.a. i en skuffende udvikling på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen og arbejdsstyrken er faldet, mens ledigheden er steget.
DA's formand, Jørgen Vorholt, siger:

Den udstukne kurs - regeringens 2010-plan - er ikke blevet fulgt. Målet om en holdbar økonomisk udvikling, der kan bære de kommende årtiers demografiske forskydninger, er ikke kommet nærmere.

Der skal nye initiativer til for at skabe den vækst i arbejdsstyrken og dynamik på arbejdsmarkedet, som der er behov for.

Udsigten til fremgang i den internationale økonomi i de kommende år giver mulighed for fremgang herhjemme.

Vedbliver arbejdsmarkedspolitikken med at være utilstrækkelig, forspildes mulighederne. Der kommer ikke holdbar vækst i økonomien uden voksende arbejdsstyrke og en lønudvikling som i udlandet.

I udlandet er prognoserne for lønudviklingen gentagne gange blevet nedjusteret til et niveau, der nu ligger under 3 pct. i årlig vækst.
Arbejdsmarked
2. december 2003
KONTAKT
LINKS
Læs rapporten her