Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. november 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsudd., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, lov om arbejdsmarkedsudd. m.v. og lov om produktionsskoler Høringssvaret i Word-format Resumé DA kan helt støtte forslaget om, at staten overtager finansieringsansvaret for skolepraktik (SKP). Samtidig har DA taget til efterretning, at regeringen har fundet det nødvendigt, at virksomhederne bidrager til finansieringen af VEU-godtgørelse til beskæftigede medarbejdere. Endvidere finder DA, at forligspartierne har vist vilje til at skabe nye muligheder for fornyelse af erhvervsuddannelserne.
KONTAKT
Publiceret:
4. december 2003