Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. oktober 2002 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Høringssvaret i Word-format Resumé Lovforslaget gennemfører dele af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 (det etniske direktiv) og dele af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 (beskæftigelsesdirektivet). Direktiverne har hjemmel i Traktatens artikel 13 og er begge led i Kommissionens antidiskriminationspakke.

Der er tale om minimumsdirektiver og bestemmelser i beskæftigelsesdirektivet er i vidt omfang parallelle med bestemmelser i det etniske direktiv.

DA har derfor med tilfredshed noteret sig, at lovforslaget i vidt omfang er udtryk for en minimumsimplementering.

Lovforslaget er en del af det arbejde, som indgår i Ligebehandlingsudvalgets betænkning, hvortil DA har afgivet separat høringssvar.
KONTAKT
Publiceret:
7. oktober 2002
LINKS
L 152 - Folketingssamling 2002/2003L 40 - Folketingssamling 2003/2004