Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. december 2003 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold og forslag til ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Høringssvaret i Word-format Resumé DA finder det positivt, at regeringen har reageret på erhvervslivets problemer vedrørende brugen af aktieoptioner m.v., som bl.a. er kommet til udtryk i en lang række domme på området.

Det fremsendte lovforslag løser i vidt omfang de problemstillinger, som danske virksomheder står overfor i forbindelse med brugen af aktieoptioner m.v., men der udestår dog stadig en række problemstillinger i relation til de udenlandske ordninger, hvor det er det udenlandske moderselskab, der har udarbejdet ordningen, og hvorfra tildelingen sker.
KONTAKT
Publiceret:
15. december 2003
LÆS MERE
Forslag til lov om brug af aktieop-tioner m.v. i an-sættelsesforholdForslag til ændring af lov om retsfor-holdet mellem arbejdsgivere og funktionærer