Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. december 2003 svaret Minister for Ligestilling i sagen om Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Høringssvaret i Word-format Resumé DA har ingen bemærkninger til, at loven ændres således, at kompetencen til at indbringe sager for domstolene flyttes fra ministeren til nævnets sekretariat og at kompetencen begrænses til afgørelser, hvor der er tilkendt klager et godtgørelse.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
29. december 2003
LÆS MERE
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd