Ansættelsesbeviser: LO på gale veje DA er forundret over, at LO bringer historien. I øvrigt er der efter DA's opfattelse nærmest tale om en tilståelsessag fra fagbevægelsen, der ikke længere kan trykke deres egne penge. LO har i Ugebrevet A4 kommenteret, at beskæftigelsesministeren via regeringens såkaldte Implementeringsudvalg angiveligt skal drøfte et forslag om ændring af niveauet for godtgørelser i sager om ansættelsesbeviser. LO oplyser, at de har sendt et "protestbrev" til ministeriet og peger på, at fagforbundene kører flere hundrede sager om året. Det oplyses desuden, at ministerens udspil efter LO's jurister ikke er tilstrækkeligt til at overholde EU-reglerne. Ansættelsesretchef Flemming Dreesen udtaler

DA finder, at ministerens forslag klart er i den rigtige retning. Det nuværende godtgørelsesniveau ligger langt over, hvad der er nødvendigt og rimeligt.

Vi er dybt forundret over LO's udmelding i ugebrevet, da alle medlemmer normalt har fælles forståelse i udvalget, at man ikke tidlig og silde løber i dagspressen med sagerne. Vi kan på det grundlag frygte for, at dette negativt kan påvirke arbejdet i udvalget, der rådgiver regeringen i spørgsmål om gennemførelse i Danmark af EU-direktiver.

Det er naturligt, at fagbevægelsen reagerer imod, at de så at sige ikke længere har rådighed over seddelpressen og kan trykke deres egne pengesedler.

LO bekræfter efter min opfattelse berettigelsen af den kritik af anvendelse af loven, som arbejdsgiverne har fremlagt i offentligheden og som er baggrund for, at sagen er rejst i Implementeringsudvalget. LO bekræfter, at man konstant har mange hundrede sager kørende. Fagbevægelsen bruger nemlig loven til at rejse krav om godtgørelse om stort og småt. Fagbevægelsen rejser endda sager mod hinanden. Domstolene udmåler som hovedregel en godtgørelse på minimum 5.000 kr., selv om en manglende oplysning beviseligt ingen betydning har haft for lønmodtageren. I andre sager er godtgørelsen 10.000 kr. skattefrit.

I mange tilfælde er der således ikke tale om hverken rod eller at ansatte står uden papir på deres ansættelse. Lønmodtageren har heller ikke i hovedparten af sagerne været i tvivl om sine rettigheder, men at man efterfølgende finder, at noget kunne være gjort bedre. I mange af sådanne sager står godtgørelsen på 10.000 kr. slet ikke mål med "forseelsen", men virker som et rent skattefrit løntillæg til lønmodtageren. Arbejdsgiverne er her fanget i fælde, hvor der både rejses sag, hvor de har "skrevet for lidt" og hvor der er "skrevet for meget".

Kritikken af forholdet til EU-retten står vi helt uforstående over for, alene fordi den maksimale godtgørelse jo selv med ministerens udspil bliver på hele 13 uger. DA har også undersøgt forholdene i andre EU-lande. Der kender de slet ikke til de mange sager og flere har slet ikke fastsat en godtgørelse.
Personale og administration
19. januar 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk