Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. februar 2004 svaret Arbejdsdirektoratet i sagen om Høringssvar vedr. udkast til vejledning til bekendtgørelse om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik I brev af 20. januar 2004 har Arbejdsdirektoratet anmodet Dansk Arbejdsgiverforening om bemærkninger til udkast til vejledning til bekendtgørelse om nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv socialpolitik med svarfrist den 2. februar 2004.

DA har følgende bemærkninger til udkast til vejledning:

Det er DA's opfattelse, at formålet med kontanthjælpsloftet - ud over at øge tilskyndelsen til at arbejde - også er at ligestille ægtepar og samlevende på kontanthjælp.

På den baggrund undrer DA sig over, at der ikke er sket en ligestilling af gifte og samlevende for så vidt angår tidspunktet, hvorpå kontanthjælpsloftet iværksættes. Det fremgår således af udkast til vejledning, at begge ægtefæller omfattes af loftet, når den ene ægtefælle omfattes af loftet. Samlevende vurderes imidlertid individuelt, idet en samlevende først omfattes af loftet efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp uanset, hvor længe den anden samlevende har modtaget hjælp.