Forstærket indsats mod akademikerledighed Regeringen har i dag præsenteret en række nye initiativer til at bekæmpe den stigende ledighed blandt akademikere.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og videnskabsminister Helge Sander fremlagde følgende seks konkrete initiativer:
  • Der bliver afsat 25 mio. kr. for at styrke andre aktørers indsats for at bringe ledige akademikere i arbejde.
  • Der bliver afsat 1-2 mio. kr. til en intensiv landsdækkende kampagne for at flere små og mellemstore virksomheder til at ansætte akademikere.
  • Der bliver afsat 8 mio. kr. til at lave introdiktionskurser til det private arbejdsmarked for ledige akademikere uden erhvervserfaring. Hensigten er at øge nyuddannedes viden om det private arbejdsmarked
  • Regeringen vil opfordre ministerier og statsinstitutioner til at ansætte flere akademikere med løntilskud i en afgrænset periode.
  • Der bliver afsat ½ mio. kr. til en informationskampagne for at få nystartede virksomheder og små innovative vækstvirksomheder til at ansætte akademikere. Fokus vil blive højteknologiske virksomheder.
  • Der bliver afsat 30 mio. kr. til at oprette yderligere ca. 70 ph.d.- og erhvervs-ph.d.-stillinger i 2004.
Direktør Henrik Bach Mortensen mener, at regeringen har fremlagt et fornuftigt og velafbalanceret udspil. Regeringen viser med de fremlagte initiativer vilje til at bekæmpe den stigende ledighed for akademikere. Samtidig sker initiativerne inden for en afgrænset økonomisk ramme, som ikke forskyder balancen i den samlede indsats for at bekæmpe ledigheden. Endelig er regeringens initiativer fleksible, så de politiske initiativer ikke vil vanskeliggøre virksomhedernes muligheder for at rekruttere akademikere, når den økonomiske udvikling bliver mere gunstig.
Arbejdsmarked
3. februar 2004
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk