Velkvalificerede udlændinges adgang til Danmark og andre lande De danske regler kan - efter udenlandsk forbillede - gøres mere smidige, så Danmark lettere kan tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet Det konstaterer regeringens Tænketank om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark i en ny stor rapport, som udkommer i dag.

Rapporten sammenligner udlændinge- og integrationspolitikken i Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Italien, Finland og Canada.

Rapporten konkluderer, at der i forhold til andre lande kommer forholdsvis få udlændinge til Danmark, hvor målet er et arbejde.

Det hænger bl.a. sammen med de danske regler, hvor udlændinge fra lande uden for EU/EØS-området i dag kun kan komme til Danmark for at arbejde, hvis væsentlige beskæftigelses- eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.

I en række af de lande, som rapporten behandler, er betingelserne for adgang for kvalificeret arbejdskraft mere lempelig end i Danmark.

Adgangen til Canada reguleres af et pointsystem. Pointene tildeles på baggrund af ansøgerens uddannelsesniveau, sprogfærdigheder, erhvervserfaring, alder og tilpasningsevne.

Alle, der opnår det krævede pointtal, og som kan stille med 50.000-100.000 kr. som sikkerhed, får adgang til Canada. Hermed har Canada i princippet åbnet grænserne for alle velkvalificerede indvandrere.

De Canadiske indvandringsmyndigheder justerer antallet af point, der kræves for at opnå tilladelse i takt med løbende vurderinger af arbejdsmarkedet behov.

Tyskland har indtil år 2000 haft en meget restriktiv politik for beskæftigelsesmotiveret indvandring. Men i årene 2000-2003 blev der udloddet 20.000 greencards til IT-specialister.

Den tyske forbundsdag behandler pt. et forslag om at gøre den nuværende greencard-ordning bredere og evt. basere den på et pointsystem.

I Storbritannien kan højt kvalificerede ikke-EU-borgere få arbejdstilladelse via det såkaldte "Highly Skilled Immigrant Programe". Programmet er baseret på et pointsystem, som det kendes fra Canada. Det er dog vanskeligere at opnå et tilstrækkeligt antal point i det britiske system.

Inden for fødevareindustri, hotel og catering kan der hvert år uddeles op til 10.000 arbejdstilladelse til personer mellem 18-30 år. Tilladelsen gives kun for maksimalt 12 mdr. og kan ikke føre til permanent opholdstilladelse.

Der udstedes også almindelige arbejdstilladelser i Storbritannien. Her er det dog kun arbejdsgiverne, som kan indgive en ansøgning.

Der gives tilladelse, hvis arbejdsgiverne kan dokumentere, at stillingen har været annonceret, og at stillingen er overordnet eller specialiseret. Dette gælder dog ikke stillinger, som optræder, på den officielle britiske liste over områder med mangel på arbejdskraft.

I Italien udgør beskæftigelsesmotiverede indvandrere en forholdsvis stor del af den samlede indvandring. Der fastsættes hvert år kvoter, som fastslår, hvor mange ikke-EU-borgere, der kan komme til Italien for at arbejde.

Kvoterne justeres årligt efter arbejdsmarkedets behov. Der bliver ved tildeling af ophold lagt vægt på, om ansøgere har familierelationer i Italien, sprogkundskaber og uddannelse.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

Den danske udlændingepolitik har de seneste år haft en fornuftigt fokus på at styrke integrationen og begrænse antallet af flygtninge og familiesammenførte.

Vi lever i tid, hvor Danmark i stadig stigende grad skal konkurrere på et globalt arbejdsmarkedet, hvor vidensbaseret produktion kan blive nøglen til succes for danske virksomheder og dermed afgørende for fremtidig vækst og beskæftigelse.

Det kan derfor være givtigt at supplere integrations- og indvandringspolitikken med tiltag, som åbner døren for dygtige indvandrere, der kan skabe arbejdspladser i Danmark.

Danmark kan med fordel lære af lande som f.eks. Canada, Storbritannien, Tyskland og Italien.

Her har indvandrere, der har gode kvalifikationer, og som kan skabe vækst og arbejdspladser forholdsvis let ved at få arbejds- og opholdstilladelse.

Vi må forholde os til, at der i fremtiden bliver kamp om de kloge hoveder - Tiden er nu moden til at påbegynde udviklingen af en egentlig dansk strategi for indvandring og tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft.
Arbejdsmarked
5. februar 2004
KONTAKT
LINKS
Udlændinge- og Integrationspoli-tikken i Danmark (PDF)