Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. januar 2003 svaret Ministeriet for Flygtninge i sagen om Høringssvar på forslag til lov om ændring af udlændingeloven j.nr. 2002/4000-11 Integrationsministeriet har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (skærpelse af udsendelsesforanstaltninger mv.).

Lovforslaget omhandler udsendelse af asylansøgere, som har fået afslag på deres ansøgning om ophold, og derfor ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

DA har ingen bemærkninger til lovforslaget, som vil styrke indsatsen for hjemsendelse af afviste asylansøgere m.fl.
KONTAKT
Publiceret:
13. januar 2003