S forslag vil udkonkurrere almindeligt arbejde Socialdemokratiets tilbud til efterlønsmodtagere: Skær din arbejdstid ned fra 37 til 11 timer om ugen og tjen det samme som før. Socialdemokratiet har foreslået, at efterlønsmodtagere skal kunne tjene 30.000 kr. fradragsfrit ved siden af efterlønnen.

Hensynet synes at være at skabe en større tilskyndelse for lavere lønnede til at arbejde, mens de modtager efterløn. Forslaget risikerer imidlertid at skabe et nyt og større problem for arbejdsstyrken, end det problem forslaget skulle løse.

I dag modregnes arbejdsindkomst time for time i efterlønnen, så gevinsten ved at arbejde begrænser sig til det beløb, som ens timeløn er højere end efterlønnen pr. time (i dag 79 kr.).

Højere lønnede har derfor allerede i dag en god tilskyndelse til at arbejde. Forslaget vil således kun medføre højere offentlige udgifter for denne gruppe - ikke ændret adfærd.

Kombinationen af efterløn og en fradragsfri indtægt på 30.000 kr. vil for mange lønmodtagere give mulighed for at fastholde den nuværende indtægt og samtidig gå kraftigt ned i arbejdstid. Alternativt kan indkomsten øges på statens regning uden at arbejde flere timer.

I Socialdemokratiets model vil en person med en timeløn på 110 kr. tjene det samme efter skat på blot 11 timers arbejde kombineret med efterløn end ved en fuld 37-timers uge uden efterløn.
Chefkonsulent i DA, Erik Simonsen:

Socialdemokratiets forslag er en gang fernis på efterlønsordningen, som skal få flere i arbejde og få ordningen til at fremstå mere attraktiv i vælgernes øjne. Kradser man en smule i lakken, så bliver det hurtigt klart, at forslaget ikke vil få flere til at arbejde - tværtimod. Tilbage står kun den mere attraktive ordning og forøgede offentlige udgifter.

Med efterlønsordningen betaler vi arbejdsduelige mennesker for at forlade det arbejdsmarkedet, som vi så gerne vil have, at de bliver et par år ekstra på. Socialdemokratiet vil nu bruge yderligere skattefinansierede midler på at rette op på de negative effekter af en ikke tidssvarende ordning. Det hænger ikke sammen, men er et forsøg på at sminke et lig.
Arbejdsmarked
5. februar 2004
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk