Ikke plads til mere fritid Regeringens forslag om mere frihed til børnefamilier strider mod regeringens egen politik, mener DA. Socialminister Henriette Kjær har fremlagt et idekatalog med en række forslag, der skal lette forholdene for familier med børn. Idekataloget skal ses som ministerens indspark til et udvalgsarbejde under Beskæftigelsesministeriet, og indeholder bl.a. forslag om:
  • Ret til at blive hjemme og passe syge børn for egen regning i op til seks dage,
  • Pasningsgaranti for børn, der er fyldt seks måneder,
  • Forældre skal kun betale for den tid, de benytter daginstitutioner,
  • Kommunerne skal etablere et udrykningshold, der kan passe børnene hjemme i dag- og aftentimerne, når forældrene har behov for det.
Administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

Skiftende regeringer, herunder den nuværende, har haft det som et mål, at øge arbejdsstyrken, og dermed få flere i arbejde. Det forslag, der nu er lagt frem vil have den stik modsatte effekt, og vil bidrage til at dræne arbejdsstyrken yderligere.

Derfor er DA imod idekatalogets forslag om fridage til forældre til syge børn.

Stort set alle overenskomstdækkede medarbejdere på DA/LO-området er i dag omfattet af bestemmelser om ret til barns første sygedag med fuld løn. Reglerne betyder, at forældre med syge børn allerede i dag kan blive hjemme og passe dem.

Dertil kommer, at lønmodtagerne på det private arbejdsmarked fik tre børnefamiliefridage i 1998. Børnefamiliefridagene blev konverteret til fem feriefridage ved overenskomsterne i 2000.

DA støtter derimod forslaget om en pasningsgaranti efter seks måneder. Pasningsgarantien er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked og er af central betydning, hvis flere, der ønsker at arbejde, også skal have muligheden for det.
Arbejdsmarked
9. februar 2004
KONTAKT