Ingen kampskridt før 1. marts

LO og Dansk Arbejdsgiverforening har indgået aftale om, at alle overenskomster, der kan opsiges til 1. marts, er opsagt og at der derfor ikke skal afsendes konfliktvarsler i perioden frem til overenskomsternes udløb 1. marts.

Aftalen indebærer, at parterne ikke afgiver konfliktvarsler, hvis der fremsættes mæglingsforslag inden overenskomsterne udløber - også selv om vedtagelsen af et sådant mæglingsforslag først kan ske efter udløbet af de nuværende overenskomster.

Hvis et mæglingsforslag forkastes eller ikke kan fremsættes før 1. marts, kan både lønmodtagere og arbejdsgivere gå direkte til det såkaldte "2. konfliktvarsel".

Formålet med aftalen er at sikre, at ingen af de forhandlende parter behøver at tage kampskridt over for hinanden på nuværende tidspunkt, og dermed understøtter aftalen intentionerne i den "klimaaftale", som parterne indgik i december sidste år om at sikre gode rammer for overenskomstforhandlingerne.

LO:Hans Jensen35 24 60 00

DA:Jørn Neergaard Larsen, 33 38 92 89

Pressekontakt:

LO: Rune Nørgaard 23 33 55 72

DA:Svend Bie, 33 38 93 15
Personale og administration
9. februar 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Protokollat