Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. januar 2004 svaret Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen, i sagen om Høring om udkast til Forslag til lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Undervisningsministeriet har fremsendt et udkast til Dansk Arbejdsgiverforening med forslag om ændring af Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Høringsfristen er den 15. januar 2004.

Forslaget ophæver lovens bestemmelse om, at der for hver partner i et ubetinget CVU skal oprettes en studiebestyrelse og gør det således frivilligt, om disse skal oprettes. Forslaget ophæver endvidere lovens bestemmelse om, at det i vedtægten for visse institutioner kan bestemmes, at institutionens leder vælges af de ansatte og de studerende. Endelig foreslås det, at ubetingede CVU'ere kan opnå den engelske betegnelse "University College" efter ansøgning og ud fra en kvalitativ vurdering.

Dansk Arbejdsgiverforening er enig i de foreslåede ændringer.
KONTAKT
Publiceret:
19. januar 2004