Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. februar 2004 svaret Undervisningsministeriet, Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser i sagen om Høring vedrørende udkast til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til forslag til lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark med høringsfrist den 4. februar kl. 12.00.

Lovforslaget retter sig mod tredjelandsstatsborgere og proceduren i forbindelse med deres ansøgning om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv. Lovforslaget giver disse statsborgere mulighed for at sende ansøgningen gennem Undervisningsministeriet, men fastholder også muligheden for at søge den pågældende myndighed direkte. Lovforslaget medfører endvidere, at de ca. 80 myndigheder herefter sender kopi af afgørelsen til Undervisningsministeriet.

Dansk Arbejdsgiverforening kan støtte forslaget. Gennem en samling af afgørelser kan der skabes overblik over, hvor mange og hvilke lovregulerede erhverv, tredjelandsstatsborgere søger og får godkendt. Det nævnes, at det samme ikke gælder for statsborgere fra EU og EØS-lande. Dansk Arbejdsgiverforening skal tilkendegive at kunne støtte en tilsvarende regel for denne gruppe.

Dansk Arbejdsgiverforening skal herudover understrege, at det er afgørende, at procedurer i forbindelse med udlændinges anerkendelse til erhverv er så enkle som muligt, og at sagsbehandlingstiden tilsvarende er så kort som mulig.
KONTAKT
Publiceret:
9. februar 2004