Forhastede konklusioner om indvandrere Ny rapport om socialt bedrageri og sort arbejde blandt indvandrere dokumenterer ikke, at det er samfundets skyld. Dagbladet Politiken bringer i dag en historie på forsiden om, at indvandrere i stort omfang arbejder sort, begår socialt bedrageri og fusker med skattebilletten.

Historien bygger på en undersøgelse fra RUC foretaget af Shahamak Rezaei, der udkommer i dag.

Ifølge dagbladet Politiken, der i dag udkommer i Ekstra Bladets format, er den direkte årsag til indvandrernes ulovlige aktivitet, at de presses til det, "fordi de udelukkes fra det almindelige arbejdsmarked".

Forskeren bag undersøgelsen siger til DA Opinion:

"Man kan ikke bare sige, at det er samfundets skyld. De har formentlig været svage sjæle i forvejen og ønsker tydeligvis at opnå en højere levefod. Over for os siger de, at de har haft svært ved at få plads på det almindelige arbejdsmarked, men samtidig er det mere end halvdelen af interviewpersonerne, der siger, at de helst vil arbejde for en landsmand".

Undersøgelsen siger, ifølge Shahamak Rezaei, intet om den generelle udbredelse af sort arbejde blandt indvandrere. Omfanget af sort arbejde er opgjort blandt 81 medarbejdere i 135 forskellige indvandrer-ejede virksomheder og blandt 18 tidligere virksomhedsejere med indvandrerbaggrund. Alle virksomhederne ligger i HT-området. Undersøgelsen fokuserer på 12 udvalgte brancher og indvandrere med baggrund fra fem forskellige lande.

"På den baggrund kan man ikke sige noget præcist om den generelle udbredelse af sort arbejde blandt alle indvandrere i Danmark. Det giver en indikation, men man skal passe på med forhastede konklusioner, der kan bære ved til en myte om, at alle indvandrere er vanekriminelle".
Arbejdsmarkedskonsulent i DA, Benjamin Holst, siger:

Undersøgelsen giver et værdifuldt bidrag til vores viden om indvandrere på arbejdsmarkedet. Det har vi stadig brug for, men vi skal samtidig passe på ikke at skabe nye, negative myter på baggrund af nogle få indvandrere, der begår ulovligheder.

Hverken her eller i andre rapporter er der klar dokumentation for, at indvandrere tvinges ud i ulovligheder på grund af et lukket arbejdsmarked.

Tværtimod er indvandrere den gruppe, der har haft den største vækst i beskæftigelsen de sidste fem år - hvor mere end 35.000 flere indvandrere har fået et helt almindeligt, lovligt arbejde.
Arbejdsmarked
12. februar 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Delrapport 2 - Det duale arbejdsmar-ked i et velfærds-statsligt perspektiv