Beskæftigelsen 4. kvartal 2003
  • Faldende beskæftigelse på DA-området
Beskæftigelsen på DA-området er faldet 3,2 pct. fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003 i følge DA's beskæftigelsesindikator.

Under antagelse af, at beskæftigelsesfaldet på DA-området kan beskrive udviklingen i den private sektors samlede beskæftigelse, vil det svare til et fald på 37.400 personer fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne nedenfor vist for de tre hovedbrancher samt for amter. De tre hovedbrancher - fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv - har alle oplevet en negativ beskæftigelsesudvikling fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. De største fald i beskæftigelsen ses for Fyns Amt og Storstrøms Amt. Indikatoren viser beskedne fald i beskæftigelsen for Bornholms Amt og Ribe Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for de to amter er så stor, at tendensen ikke er entydig.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode samt usikkerhed er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
17. februar 2004
LÆS MERE
BeskæftigelsesIn-dikator - Tabeller 4. kvartal 2003BeskæftigelsesIn-dikator - Dokumentation