Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. marts 2003 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om Høringssvar på forslag til lov om revision af integrationsloven, j.nr. 2002/5000-1 Høringssvaret i Word-format Resumé Ændringen af Integrationsloven sker som led i Integrationsministeriets implementering af 4-partsaftalen om integration og ministeriets implementering af det politiske forlig om "Flere i arbejde".

DA vil indledningsvis kvittere for, at Integrationsministeriet nu i store træk har tilvejebragt de aftalte rammer for virksomhedernes indsats. Dog mangler anbefalingerne vedr. en styrket kompetenceafklaring fortsat konkret udmøntning.
KONTAKT
Publiceret:
14. marts 2003