LønStatistik 4. kvartal 2003
  • Lønomkostninger steg 3,6 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point
Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 4. kvartal 2003. Lønomkostningerne (fortjenesten) påvirkes af ændringer i bl.a. genebetalinger, betalinger ved ferie og feriefridage, arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og personalegoder.

Fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003 steg lønmodtagernes fortjeneste pr. time i gennemsnit med 3,6 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger, betalinger for feriefridage samt personalegoder i alt 1,4 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 3,5 og 3,6 pct. i 4. kvartal 2003. I forhold til 3. kvartal 2003 er der for arbejdere tale om en stigning på 0,1 pct.point, mens der for funktionærer er tale om et fald på 0,3 pct.point.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter fremgår af linket i "læs mere boksen".

Ligesom i statistikken for 2. og 3. kvartal 2003 er der i statistikken for 4. kvartal 2003 indregnet effekter af ekstra feriefridage mv. pr. 1. maj 2003. For arbejdere udgør effekten 0,3 pct.point, mens den for funktionærer udgør 0,2 pct.point. Effekterne er beskrevet nærmere i DA Information LønStatistik 2. kvartal 2003.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Stigningen skyldes især afvikling af arbejdsgivernes kompensation for ATP, forhøjelse af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt en stigning i arbejdsgivernes omkostninger til de sikringspligtige arbejdsskadeforsikringer. I modsat retning trækker ophævelsen af arbejdsmiljøafgiften.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,7 pct. fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan rettes til DA-Forlag pr. e-mail eller pr. tlf. 33 38 92 24.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
19. februar 2004
LÆS MERE
LønStatistik 4. kvt. 2003 - printvenlig PDFÅrlig ændring i timefortjenest-en - PDF