Ringe kommunal indsats for de svageste Kommunernes vigtigste argument for at overtage hele beskæftigelsesindsatsen er faldet til jorden, mener DA. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen offentliggør i dag rapporten "På kanten af arbejdsmarkedet". Det er en omfattende analyse af de svageste grupper på arbejdsmarkedet. Analysen belyser, hvem de svageste er, hvilke problemer de har samt hvad der gøres for at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Analysen viser:
  • At 34.000 personer næsten uafbrudt har modtaget kontanthjælp i minimum de sidste 4 år
  • Kvinder og personer med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret blandt gruppen
  • Der er stor udskiftning i gruppen - 3.500 kommer i job eller tættere på arbejdsmarkedet om året
  • 19.000 af de langvarige kontanthjælpsmodtagere blev ikke aktiveret i 2002
  • Ingen sammenhæng mellem, hvor meget kommuner aktiverer og andelen af svage, de har
  • Der er stor forskel på kommunernes aktiverings-indsats, som ikke kan forklares ved forskelle i kommunernes rammevilkår
  • Jo længere væk fra arbejdsmarkedet man er, jo mindre aktivering får man, og mange får ikke hjælp til at løse deres øvrige problemer - f.eks. misbrug
  • Kommuner prioriterer ofte ikke indsatsen for svage
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

Analysen er både dybt deprimerende og opmuntrende læsning. Den tegner et rystende billede af, hvordan kommunerne alt for ofte undlader at hjælpe nogle af de allersvageste grupper tættere på arbejdsmarkedet.

Kommunerne har hidtil hævdet, at de var bedst til at tage sig af de svageste grupper. Det argument er nu faldet til jorden. Det må give stof til eftertanke for dem, der taler for, at kommunerne fremover skal stå for hele beskæftigelsesindsatsen.

På den anden side er det yderst positivt, at så relativt mange fra de svageste grupper alligevel finder en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Samfundet har brug for alle, der kan arbejde. Derfor må ingen opgives på forhånd. Det er helt afgørende, at kommunerne intensiverer deres arbejde for at gøre disse grupper parate til arbejdsmarkedet.

De store variationer i kommunernes indsats peger da også på potentiale for forbedringer af indsatsen. Ligesom aktiveringsreglerne bør strammes op.
Arbejdsmarked
20. februar 2004
LINKS
Resumé af analysen "På kanten af arbejdsmarkedet"Analysen "På kanten af arbejdsmarkedet"Eksempelsamling-en