Ingen saglig grund til at opgive svage Virksomhedsrevalidering får de allersvageste i job. Kommunerne bør bruge erfaringerne i den almindelige aktiveringsindsats, mener DA.

Over 80 pct. af de svage kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, der i et nyt projekt, har gennemført revalidering på rigtige arbejdspladser, er blevet aktive på arbejdsmarkedet - hver tredje i et helt almindeligt job - resten i et fleksjob.

Det fremgår af en ny rapport i dag om erfaringerne fra projektet "Virksomhedsrevalidering - vejen til(bage) til arbejdsmarkedet" - offentliggjort af SFI. Projektet blev i år 2000 søsat af Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med KL, ARF, LO og DA. Projektet blev afsluttet 31. dec. 2002. I alt 21 kommuner og 4 amter har deltaget i projektet.

Evalueringen viser desuden, at:
  • 80 pct. af deltagerne mente, at deres arbejdsevne i høj grad eller i nogen grad var nedsat
  • efter forløbet vurderede 3 ud af 4 alligevel, at de havde gode chancer for at få fast arbejde
  • 57 pct. af deltagerne angav, at det i høj grad var opholdet på en virksomhed, der havde forbedret deres beskæftigelsesmuligheder
Arbejdsmarkedskonsulent Stine Pilegaard Jespersen siger:

Nogle mener, at samfundet bør førtidspensionere de allersvageste kontanthjælpsmodtagere, fordi de aldrig kommer i arbejde. Erfaringerne viser imidlertid nu, at der ikke er grund til den pessimisme på andres vegne.

Med den rette indsats kan selv personer, der i årevis har været på kontanthjælp, bringes tilbage i et aktivt arbejdsliv. Og vi har brug for alle, der kan arbejde.

Kommunerne bør lære af disse erfaringer i deres helt almindelige aktivering. Så bliver der ikke så mange, der får brug for revalidering.

Virksomhedsrevalidering er jo blot aktivering, når den er allerbedst - jobtræning og oplæring skræddersyet til den enkeltes behov og målrettet beskæftigelse.

Kommunerne bør sætte tidligere ind med mere af den type aktivering. Derfor er det også uholdbart, at netop den gruppe af svage, som kommunerne vurderer ikke er parate til et job, i dag kun har ret og pligt til ét aktiveringstilbud fra kommunen.
Arbejdsmarked
25. februar 2004
LINKS
Rapporten: Virksomhedsreva-lidering som vejen (tilbage) til abejdsmarkedet