Dansk Arbejdsgiverforening har den 4. marts 2004 svaret Danmarks Statistik i sagen om

Høring vedrørende Kommissionens forslag til forordning om EU-statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kvitterer hermed for muligheden for at kommentere Kommissionens forslag.

De fremtidige EU-analyser vedr. efter- og videreuddannelse i virksomhederne bør tilrettelægges således, at den administrative belastning i virksomhederne bliver mindst mulig.

DA finder det afgørende, at Danmarks Statistik benytter sig af muligheden for at gøre deltagelse i undersøgelsen frivillig for virksomhederne, samt at der i videst muligt omfang anvendes registerdata. DA vil endvidere anbefale, at undersøgelsen tilrettelægges med henblik på, at virksomhederne kan foretage indberetningen elektronisk.

DA råder over en række statistikregistre, der muligvis vil kunne bidrage med svar på nogle af de af Kommissionen stillede spørgsmål. DA stiller gerne ekspertise til rådighed, såfremt det kan lette virksomhedernes indberetning. Denne procedure er tidligere anvendt bl.a. i forbindelse med Danmarks Statistiks undersøgelser om overenskomstudbredelse mv.

I forlængelse af vores møde den 31. januar 2003 gentager vi i øvrigt vores tilsagn om at medvirke ved den konkrete udformning af spørgeskemaet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
12. marts 2004