Aktie-dom viser behovet for ny lov Højesteret gav en funktionær lov til at beholde sine aktieoptioner selv om han selv sagde op. Sagen viser klart behovet for den lovændring, der er på vej, mener DA. Højesteret stadfæstede den 11. marts 2004 Sø- og Handelsrettens tidligere afgørelse i en sag om aktieoptioner.

Sagen handlede om en funktionærs ret til at tage sine optioner med sig efter selv at have opsagt sin stilling, inden han havde opfyldt den aftalte optionsperiode på 3 år. Højesteret fandt i lighed med Sø- og Handelsretten, at tildelingen af aktieoptioner var at betragte som vederlag efter funktionærlovens § 17 a, og at funktionæren havde erhvervet endelig ret til dette vederlag allerede ved tildelingen af optionerne.
Juridisk konsulent Lise Bardenfleth siger:

Dommen viser klart, at der er et presserende behov for at få en tidssvarende lovgivning, der gør det muligt for virksomhederne at anvende instrumenter som aktieoptioner og lign. til at belønne medarbejderne.

Den pågældende funktionær forbrød sig mod en udtrykkelig aftale om, at han skulle være ansat i en periode på 3 år, førend optionerne kunne udnyttes, men dommerne valgte at tilsidesætte denne klare aftale.

Regeringen har fremsat et lovforslag om aktieoptioner m.v., der skal skabe bedre og mere klare regler på området - herunder sikre arbejdsgiveren imod at medarbejderen kan forlade virksomheden og få både i pose og sæk. Denne sag viser tydeligt, at der er et behov for regeringens lovforslag.
Personale og administration
12. marts 2004
KONTAKT