Ambitiøs plan for at få flere i job Regeringens plan til en halv milliard kr. vil øge beskæftigelsen og bidrage til at løse den mangel på arbejdskraft, der stadig er flere steder, mener DA. Efteruddannelse af kortuddannede, opkvalificering af ledige og læse/stave-svage, strammere krav til unges rådighed og en kampagne for at skaffe flere job med løntilskud.

Det er nogle af de beskæftigelsespolitiske redskaber, som regeringen med sin netop offentliggjorte plan vil tage i brug for at øge beskæftigelsen og bekæmpe ledigheden.

Planen omfatter blandt andet:
  • 100 mio. kr. til finansiering af efteruddannelse på strategiske beskæftigelsesområder,
  • 110 mio. kr. til voksenuddannelsesstøtte i.f.m. kurser i læsning, stavning og regning,
  • 100 mio. kr. til opkvalificering af kortuddannede ledige - efter ét års ledighed,
  • 50 mio. kr. til uddannelse af nyledige,
  • Ny jobdatabase - "hotjob" - for ubesatte job,
  • Kampagne for udbygning af den jobrettede aktivering i løntilskudsjob,
  • Unge på kontanthjælp henvises til ordinære SU-berettigende uddannelser.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

Regeringens plan er udtryk for en ambitiøs vilje til at øge beskæftigelsen og bekæmpe ledigheden.

Det er meget positivt, at planen sætter ind over for det paradoks, at der er virksomheder, der ikke kan få den nødvendige arbejdskraft, selv om ledigheden er blevet større.

Efteruddannelse af kortuddannede mod strategiske beskæftigelsesområder vil bidrage til at løse det problem. Samtidig er det væsentligt at opkvalificere kortuddannede ledige, når netop manglen på kompetencer er i vejen for, at de kan få et job.

Det vil regeringen bl.a. gøre ved at støtte voksne, der deltager i læse-, stave- og regnekurser, og ved at afsætte midler til opkvalificering af kortuddannede, der gennem et år ikke har kunnet finde arbejde. Det er meget tilfredsstillende.
Arbejdsmarked
16. marts 2004
KONTAKT
LINKS
Pressemeddelelse fra Beskæftigel-sesministeriet