Beskæftigelsespolitik er Folketingets ansvar En kommunal forankring af beskæftigelsespolitikken vil ødelægge dynamik og omstillingsevne for dansk erhvervsliv, mener DA. Når Kommunernes Landsforening og flere hundreder kommunalpolitikere i dag holder delegeretmøde, vil KL's formand Ejgil W. Rasmussen argumentere for at nedlægge den statslige Arbejdsformidling og placere det fremtidige enstrengede formidlingssystem hos kommunerne. Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henrik Bach Mortensen, siger:

Det eneste ansvarlige er at fastholde beskæftigelsespolitikken som Folketingets ansvar. Folketinget er den helt afgørende garant for, at de langsigtede strukturelle udfordringer håndteres. KL skal ikke tage beskæftigelsespolitikken som gidsel i det politiske spil om en strukturreform.

I Danmark er antallet af personer, der hver dag pendler over kommune- og amtsgrænserne for at komme på arbejde, stigende. Samlet set er antallet af pendlere, der arbejder i en anden kommune en hjemkommunen, steget med over 200.000 personer på 10 år.

Tilsvarende tog mere end halvdelen af de beskæftigede i 145 af landets kommuner på arbejde uden for bopælskommunen i 2002. Danmark har udviklet sig til et samfund, hvor det er helt naturligt at bo et sted og arbejde et andet. Det er et sundhedstegn, som beskæftigelsesindsatsen skal gøre sit yderste for at understøtte.

Fra jobformidlingen ved vi, at formidlingen mellem regionerne halter. På trods af den stigning vi har set i ledigheden, har der alligevel været mere end 10.000 job, som ikke blev besat i 2003 - det er vel at mærke også job, der ikke kræver særlige kvalifikationer.

Yderligere må man desværre tilføje, at sporene fra den hidtidige kommunale beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere skræmmer. Her har kommunerne simpelthen ikke leveret varen godt nok.

Hvis KL skulle få magt, som de har agt, og dermed får placeret ansvaret for den fremtidige beskæftigelsespolitik i 100 eller flere nye kommuner, kan jeg kun frygte at problemet bliver betydeligt større. Kommunerne er simpelthen for små geografiske enheder til at løfte denne opgave, ligesom kommunerne er fokuseret på kun at tilgodese egne snævre lokalpolitiske opgaver.

Beskæftigelsespolitikken er så vigtig en brik i den samlede økonomiske politik, at den ikke kan overlades til at skulle konkurrere med lokalpolitiske dagsordener.

Børnehaver, ældrepleje og skoler er vigtige områder og har stor vægt lokalt, men beskæftigelsespolitikken er en afgørende brik i at sikre fremtidig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, der alle er forudsætninger for at finansiere den velfærd, som vi alle gerne vil nyde godt af.
Arbejdsmarked
18. marts 2004
KONTAKT
LINKS
Erfaringer fra andre lande