Enstrenget arbejdsmarkedsindsats kan øge beskæftigelsen af handicappede En rapport fra Socialforskningsinstituttet om "Handicap og beskæftigelse" viser bl.a., at flere handicappede kunne komme i arbejde, hvis kendskabet til ordningerne omkring beskæftigelse af handicappede var bedre.

Undersøgelsens kvantitative del viser:
  • At ca. 680.000 danskere svarede, at de har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem
  • 53 pct. - eller 360.000 - er ansat i ordinær beskæftigelse, 5 pct. - svarende til 34.000 - er ansat i beskæftigelse på særlige vilkår; i alt er 58 pct. i job.
  • Knap en tredjedel vurderer ikke at have problemer i forhold til normalt arbejde, mens 2/3 vurderer at have problemer i forhold til arbejdsevnen. Af de 223.000 med fuld arbejdsevne er 82 pct. i beskæftigelse og 3 pct. er ledige. Af de 457.000 med nedsat arbejdsevne er 47 pct. i beskæftigelse, mens 7 pct. er ledige.
Arbejdskraftchef Tina Voldby peger på det positive i, at en så stor del af de handicappede har beskæftigelse på normale vilkår i virksomhederne. Det er udtryk for, at virksomhederne varetager deres sociale engagement og fastholder og integrerer flere personer med funktionsnedsættelse.

Tina Voldby fremhæver også undersøgelsens påpegning af, at det er nødvendigt med en større koordination af beskæftigelsesindsatsen i forhold til handicappede mellem AF og kommunerne. Et enstrenget statslig forankret arbejdsmarkedssystem ville sikre en bedre service og bedre information om beskæftigelse overfor virksomheder og personer med funktionsnedsættelse. Ligesom det vil sikre, at der for alle handicappede arbejdes hen imod selvforsørgelsen. Et enstrenget arbejdsmarkedssystem vil givetvis føre til beskæftigelse af flere personer med handicap.
Arbejdsmarked
22. marts 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Et rummeligt dansk arbejdsmarked
LINKS
SFI-rapport - Handicap og beskæftigelse - Et forhindringsløb?