Konstruktivt forslag til læreruddannelsen Undervisningsminister Ulla Tørnæs har offentliggjort en redegørelse om pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Redegørelsen bygger på de to evalueringer, der er gennemført for uddannelserne. Forslagene imødekommer kritikken. Evalueringen af læreruddannelsen viste, at kravene til de studerende er forskellige på seminarierne, og at kvaliteten af læreruddannelsen er svingende. Den nye folkeskolelov gør det muligt at undervise eleverne på tværs af klassetrin. Samtidig deltager en stor del af eleverne i specialundervisning uden, at der opnås tilstrækkelige læsefærdigheder.

Ministerens forslag om læreruddannelsen omfatter:
  • Ændret sammensætning af linjefag - to af de fire linjefag skal vælges inden for hovedområderne dansk eller matematik. Der kan til gengæld kun vælges et fag inden for hovedområdet praktisk/musiske fag. Tidligere kunne der vælges tre linjefag. Samtidig skærpes indgangsniveauet til linjefag
  • Fleksibilitet - de fire linjefag kan vælges inden for samme hovedområde, så lærerne specialiserer sig i f.eks. naturvidenskab. Det kan f.eks. bestå af matematik I + II, fysik/kemi og geografi
  • Større fordybelse - de fire linjefag kan vælges med henblik på at undervise i 1.-6. klasse eller i 4.-10. klasse. Det kan f.eks. bestå af dansk I, matematik I, natur/teknik, musik. Alle fag retter sig mod 1.-6. klasse
  • Opstramning af deltagelsespligten - ens regler skal sikre, at studerende kun kan gå til eksamen, hvis der har været et tilfredsstillende fremmøde
  • Faglige mål - der er allerede sket en opstramning af de centrale kundskabs- og færdighedsområder, men det skal fortsættes. Samtidig indføres et fag i specialpædagogik, og der indføres en obligatorisk grunduddannelse i dansk for at styrke kommunikationen med elever, forældre og lærere. Endelig justeres praktikdelen
DA mener:

Det er tilfredsstillende, at kritikken fra evalueringen af læreruddannelsen er imødekommet med undervisningsministerens forslag. Forslaget lægger vægt på at styrke lærernes faglighed - og giver samtidig fleksible muligheder for uddannelsesforløbet. Det er især tilfredsstillende, at dansk og matematik styrkes, så de relativt dårlige resultater, de danske elever har vist i PISA-undersøgelserne, kan forbedres. Samtidig er det en væsentlig nyskabelse, at lærerne kan fordybe sig i forskellige dele af uddannelsen enten i et fagområde eller i bestemte klassetrin.

DA har sammen med andre arbejdsgiverorganisationer i Europa peget på nødvendigheden af, at læreruddannelsen har en høj kvalitet.
Uddannelse
23. marts 2004
KONTAKT