Det europæiske arbejdsmarked, 2004

Rapporten i PDF-format

Resumé

Med pjecen ”Det europæiske arbejdsmarked” vil Dansk Arbejdsgiverforening markere, at 2004 bliver et år, hvor EU kommer i fokus.

Den 1. maj udvides EU med 10 nye medlemslande fra Central- og Østeuropa samt Cypern og Malta. I juni måned er der valg til Europa-Parlamentet, og til november tiltræder en ny Kommission. En forfatningstraktat for det fremtidige europæiske samarbejde bliver forhåbentlig vedtaget før sommerferien.

Alt sammen store begivenheder, som vil skabe debat om det europæiske engagement. DA er overbevist om, at EU kan og skal være med til at sikre velfærdssamfundet i Europa. Europæisk arbejdsmarkedspolitik drejer sig først og fremmest om at sikre en tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdsstyrke samt et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Europa.

Pjecen beskriver udviklingen af den europæiske arbejdsmarkedspolitik og opstiller DA’s prioriteter for det fremtidige europæiske samarbejde. Pjecen henvender sig til alle med interesse for EU.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
1. april 2004